Moderna familjer

Barn och föräldrar i nya konstellationer

Äntligen uppdateras kunskapsläget om familjer och barns utveckling! Susan Golombok förmedlar och värderar områdets forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Här representeras homo- och heterosexuella föräldrar, barn som tillkommit genom provrörsbefruktning, IVF eller donation av spermier och ägg, samt surrogatmödrar, adoptivföräldrar och ensamstående föräldrar.


Det handlar bl.a. om anknytn...

Tryckta utgåvor

Moderna familjer Nyhet
Häftad 320 sidor. 2018-10-20. ISBN 9789127819184
Köp direkt via din återförsäljare

Äntligen uppdateras kunskapsläget om familjer och barns utveckling! Susan Golombok förmedlar och värderar områdets forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Här representeras homo- och heterosexuella föräldrar, barn som tillkommit genom provrörsbefruktning, IVF eller donation av spermier och ägg, samt surrogatmödrar, adoptivföräldrar och ensamstående föräldrar.


Det handlar bl.a. om anknytning, föräldraskap, konflikter, psykisk hälsa, syskon, temperament, könsroller och könsidentitet, kamratrelationer, upplevelser av mobbning – och samspelet mellan arv och miljö. Avslutningsvis summeras faktorer som är viktiga för barnets välbefinnande, oavsett familjetyp.


Moderna familjer är skriven för studerande inom psykologi, socialt arbete och pediatrik – och alla som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och familjer. Den är även givande läsning för föräldrar.