Moderna familjer

Barn och föräldrar i nya konstellationer

Moderna familjer presenterar det aktuella kunskapsläget för en mängd olika typer av familjebildningar och hur de påverkar barnens utveckling.

 

Läs mer...
Moderna familjer Moderna familjer
Moderna familjer

Moderna familjer

Utkom 20 oktober 2018

Isbn
9789127819184
Typ
Häftad
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.

Moderna familjer presenterar det aktuella kunskapsläget för en mängd olika typer av familjebildningar och hur de påverkar barnens utveckling.

Här representeras homo- och heterosexuella föräldrar, barn som tillkommit genom provrörsbefruktning (IVF) eller donation av spermier och ägg, samt surrogatmödrar, adoptivföräldrar och ensamföräldrar. Centrala teman är anknytning, föräldraskap, konflikter, psykisk hälsa, syskon, temperament, könstypiskt beteende och könsidentitet, kamratrelationer, mobbning – och samspelet mellan arv och miljö.

Professor Susan Golombok förmedlar och diskuterar de samlade forskningsresultaten på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt. Hennes slutsats är att det viktigaste för barns utveckling är familjerelationernas kvalitet, omgivningens stöd och attityderna i det samhälle där de lever.

Moderna familjer är viktig för alla som utbildar sig inom barnpsykologi och klinisk psykologi samt för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, omvårdnad, pediatrik, sociala frågor, psykoterapi och samhällets beslutsfattande som rör barns och familjers hälsa. Boken är även intressant läsning för föräldrar.

En fullständigt lysande bok som ger en övergripande förståelse av familjerelationer, inte bara i de nya familjetyperna. Boken återspeglar en stor forskningsbas, med adekvata reservationer för olika begränsningar, men den är skriven på ett engagerande och personligt sätt som gör det lätt att följa med i resonemanget. Michael Rutter, professor vid King’s College i London