Medveten ekonomi

En vardag med guldkant

Många känner osäkerhet när det gäller privatekonomiska beslut och det juridiska skydd som påverkar dem och deras familjer. Inom våra yrken som ekonom och jurist möter vi dagligen människor med frågor kring dessa områden. Vi har skrivit den här boken eftersom vi tror att alla behöver en viss grundkunskap inom ekonomi, juridik och beteendeekonomi.


Tryckta utgåvor

Medveten ekonomi Medveten ekonomi
Medveten ekonomi
Utgivningsdatum 2018-08-25
222 Sidor
ISBN 9789127822832
Inbunden
Provläs

Digitala utgåvor

Medveten ekonomi Medveten ekonomi
Medveten ekonomi
Utgivningsdatum 2018-08-25
222 Sidor
ISBN 9789127822863
E-bok

Många känner osäkerhet när det gäller privatekonomiska beslut och det juridiska skydd som påverkar dem och deras familjer. Inom våra yrken som ekonom och jurist möter vi dagligen människor med frågor kring dessa områden. Vi har skrivit den här boken eftersom vi tror att alla behöver en viss grundkunskap inom ekonomi och juridik – och om beteendeekonomi, det spännande gränsområdet mellan ekonomi och psykologi.

Alla vi träffar vet att det är viktigt att vara insatt i sin ekonomi och att man bör skriva ett testamente. Men vi tror att det är få som på riktigt förstår varför det är viktigt. Förstår vi inte orsak och syfte med saker blir det svårt att motivera oss att vara målinriktade. Oavsett om det gäller träning, sparande, konsumtion eller relationer.

Dina känslor påverkar alla dina beslut – vi behöver lära oss mer om känslor och beteende innan vi pratar om ekonomi och juridik. Insikt i psykologiska mekanismer hjälper oss att göra medvetna ekonomiska val och juridiska grundkunskaper ger skydd och trygghet. Medveten ekonomi är vägen till ett rikare liv.

Förr handlade privatekonomiböcker om hur man ska bygga upp sin första miljon. Men hur många lyckas med det? Vi vill snarare bygga upp människors ekonomiska självkänsla så att de kan göra medvetna val, oavsett om det handlar om vilka flingor du ska köpa eller större investeringar. Shoka Åhrman