Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Familjeterapins grunder

Ett interaktionistiskt perspektiv, baserat på system-, process- och kommunikationsteori, 4:e utg.

Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området.

Läs mer...
Familjeterapins grunder Familjeterapins grunder
Familjeterapins grunder
E-bok (Epub)

Familjeterapins grunder

ISBN 9789127462656
Utkom 15 augusti 2022
ISBN
9789127462656
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området, bland annat:

  • metoder för familjeanalys och terapeutiska interventioner
  • teorier om system, processer och kommunikation i det mellanmänskliga samspelet
  • terapeutorienterade frågor, som coterapirelationen, egenterapi, terapeutiska myter och familjeterapiutbildning

I denna fjärde reviderade utgåva har boken kompletterats med den teori- och metodutveckling som skett under de senaste decennierna. Boken riktar sig främst till studenter inom familjeterapiutbildningar samt andra vårdyrkesutbildningar.

Författarna är, eller har varit, verksamma vid Göteborgs Socialpsykologiska Instituts (GSI) familjeterapiutbildning, som i över trettio år har utbildat tusentals elever i familjeterapi på olika nivåer. 

Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området, bland annat:

  • metoder för familjeanalys och terapeutiska interventioner
  • teorier om system, processer och kommunikation i det mellanmänskliga samspelet
  • terapeutorienterade frågor, som coterapirelationen, egenterapi, terapeutiska myter och familjeterapiutbildning

I denna fjärde reviderade utgåva har boken kompletterats med den teori- och metodutveckling som skett under de senaste decennierna. Boken riktar sig främst till studenter inom familjeterapiutbildningar samt andra vårdyrkesutbildningar.

Författarna är, eller har varit, verksamma vid Göteborgs Socialpsykologiska Instituts (GSI) familjeterapiutbildning, som i över trettio år har utbildat tusentals elever i familjeterapi på olika nivåer.