Familjeterapins grunder

- ett interaktionistiskt prespektiv, baserat på system-, process- och kommunikat

Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området.


Tryckta utgåvor

Familjeterapins grunder Familjeterapins grunder
Familjeterapins grunder
Utgivningsdatum 2010-02-22
428 Sidor
ISBN 9789127121225
Inbunden
Provläs

Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området, bland annat:

    • metoder för familjeanalys och terapeutiska interventioner
    • teorier om system, processer och kommunikation i det mellanmänskliga samspelet
    • terapeutorienterade frågor, som coterapirelationen, egenterapi, terapeutiska myter och familjeterapiutbildning

I denna fjärde reviderade utgåva har boken kompletterats med den teori- och metodutveckling som skett under de senaste decennierna. Boken riktar sig främst till studenter inom familjeterapiutbildningar samt andra vårdyrkesutbildningar.

Författarna är, eller har varit, verksamma vid Göteborgs Socialpsykologiska Instituts (GSI) familjeterapiutbildning, som i över trettio år har utbildat tusentals elever i familjeterapi på olika nivåer.