De första sju åren

De första sju åren är en kurs-, hand- och uppslagsbok som beskriver barns fysiska och psykiska utveckling från födelsen till sju års ålder. 


Digitala utgåvor

De första sju åren De första sju åren
De första sju åren
Utgivningsdatum 2004-04-01
ISBN 9789127092372
E-bok

De första sju åren är en kurs-, hand- och uppslagsbok som beskriver barns fysiska och psykiska utveckling från födelsen till sju års ålder. Utifrån fem funktionsaspekter – grov- och finmotorik, social och emotionell utveckling, perceptuell och kognitiv förmåga, språklig kompetens samt lek och sysselsättning görs en grundlig genomgång av teorier, forskning och litteratur om det "normala" utvecklingsförloppet under året.