Russell Kolts

Russell L. Kolts är klinisk psykologoch professor i psykologi vidEastern Washington University.

CFT helt enkelt

Steg för steg visar denna kliniska handbok hur terapeuter kan arbeta med compassionfokuseradterapi (CFT), både som enda behandling och som komplement. Forskningen och teorierna bakom CFT – bland annat evolutionspsykologi, anknytningsteori och affektiv neurovetenskap – är komplexa, men förmedlas här på ett tillgängligt sätt.

Läs mer

Presskontakt

Sanna Wallin
Marknadsansvarig psykologi