Russell Kolts

Russell L. Kolts är klinisk psykologoch professor i psykologi vidEastern Washington University.

CFT helt enkelt

Detta är en klinisk handbok som steg för steg visar hur terapeuter kan arbeta med compassionfokuseradterapi (CFT), både som enda behandling och som komplement. Forskningen och teorierna bakom CFT – bland annat evolutionspsykologi, anknytningsteori och affektiv neurovetenskap – är komplexa, men förmedlas här på ett tillgängligt sätt.

Mer info

Presskontakt

Sanna Wallin
Marknadsansvarig psykologi