Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom

"'Akut och kritisk somatisk sjukdom kan medföra stora psykosociala påfrestningar och betydande stress för den som drabbas

Tryckta utgåvor

Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom
Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom
Utgiven: 2015-10-09
250 Sidor
ISBN 9789127142398
Häftad
Provläs
"'

Akut och kritisk somatisk sjukdom kan medföra stora psykosociala påfrestningar och betydande stress för den som drabbas