Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom

"'Akut och kritisk somatisk sjukdom kan medföra stora psykosociala påfrestningar och betydande stress för den som drabbas

Tryckta utgåvor

Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom
Häftad 250 sidor. 2015-10-09. ISBN 9789127142398
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Akut och kritisk somatisk sjukdom kan medföra stora psykosociala påfrestningar och betydande stress för den som drabbas