Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig

Om acceptans

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.

Läs mer...
Att leva ett liv, inte vinna ett krig Att leva ett liv, inte vinna ett krig
Att leva ett liv, inte vinna ett krig
Kartonnage

Att leva ett liv, inte vinna ett krig

ISBN 9789127026827
Utkom 27 augusti 2007
ISBN
9789127026827
Typ
Kartonnage
Sidantal
136
Du har nått den maximala köpsumman.

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans, medveten närvaro, medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författaren på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av acceptans.

Texten är pedagogisk och lättillgänglig och innehåller rikligt med exempel och övningar.

På samma sätt som böckerna Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse (med Åsa Nilsonne) och Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro (av Åsa Nilsonne) vänder sig Att leva ett liv, inte vinna ett krig till alla som är intresserade av personlig utveckling. Boken kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin.

Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att avstå från att söka förändring i en svår situation, utan att sluta föra krig mot tillvaron och sig själv. Acceptans innebär att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly eller döma den.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans, medveten närvaro, medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författaren på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av acceptans.

Texten är pedagogisk och lättillgänglig och innehåller rikligt med exempel och övningar.

På samma sätt som böckerna Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse (med Åsa Nilsonne) och Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro (av Åsa Nilsonne) vänder sig Att leva ett liv, inte vinna ett krig till alla som är intresserade av personlig utveckling. Boken kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin.

Andra intressanta titlar