Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar

Inkludering och specialpedagogik

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Johanna Lundqvist beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon presenterar också en specialpedagogisk begreppsapparat som yrkesverksamma och andra berörda kan ha nytta av i sina samtal om tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och inkludering.

Läs mer...
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar

ISBN 9789127819115
Utkom 9 mars 2018
ISBN
9789127819115
Typ
Häftad
Sidantal
230
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Författaren Johanna Lundqvist beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon presenterar också en specialpedagogisk begreppsapparat som yrkesverksamma och andra berörda kan ha nytta av i sina samtal om tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och inkludering.

Genom att göra specialpedagogisk forskning tillgänglig för alla verksamma inom de tidiga skolåren samt ge kunskap till och ett metaspråk åt alla som värnar inkludering, bygger boken välbehövliga broar mellan forskning och verksamhet inom området.

Boken Tidiga insatser och barns utbildningsvägar bygger på författarens uppskattade avhandling. Den riktar sig till yrkesverksamma i tidiga skolår, inklusive förskola och fritidshem samt till lärarstudenter.

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Författaren Johanna Lundqvist beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon presenterar också en specialpedagogisk begreppsapparat som yrkesverksamma och andra berörda kan ha nytta av i sina samtal om tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och inkludering.

Genom att göra specialpedagogisk forskning tillgänglig för alla verksamma inom de tidiga skolåren samt ge kunskap till och ett metaspråk åt alla som värnar inkludering, bygger boken välbehövliga broar mellan forskning och verksamhet inom området.

Boken Tidiga insatser och barns utbildningsvägar bygger på författarens uppskattade avhandling. Den riktar sig till yrkesverksamma i tidiga skolår, inklusive förskola och fritidshem samt till lärarstudenter.