Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
Johanna Lundqvist foto privat.PNG

Johanna Lundqvist

Johanna Lundqvist arbetar som universitetslektor i specialpedagogik vid Mälardalens högskola där hon bland annat utbildar speciallärare och specialpedagoger. Hon forskar om specialpedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans första år.

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Johanna Lundqvist beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon presenterar också en specialpedagogisk begreppsapparat som yrkesverksamma och andra berörda kan ha nytta av i sina samtal om tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och inkludering.

Läs mer