Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve

Av John Hattie. Översatt av Karin Ashing

Synligt lärande – en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är pedagogikprofessor John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat.

Läs mer...
Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve
Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve

Synligt lärande - en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar eleve

ISBN 9789127138575
Utkom 17 juni 2014
ISBN
9789127138575
Typ
Häftad
Sidantal
479
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Synligt lärande – en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat.

Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer. Den ger lärare, skolledare och politi­ker en fördjupad förståelse för John Hatties studie, som han arbetat med i 15 år och där han sam­manställt 800 meta studier av 50 000 forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat.

Synligt lärande - en syntes är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första delen på ett enkelt sätt förklarar hur studien är gjord. Därefter redovisas varje påverkansfaktor med en åtföl­jande diskussion. I den avslutande delen gör Hattie en kortfattad syntes som sammanfattar studiens slutsatser.

Synligt lärande – en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat.

Bokens personliga tilltal och pedagogiska struktur gör den till en användbar inspirationskälla och ett lättillgängligt uppslagsverk för lärare och rektorer. Den ger lärare, skolledare och politi­ker en fördjupad förståelse för John Hatties studie, som han arbetat med i 15 år och där han sam­manställt 800 meta studier av 50 000 forskningsrapporter om totalt 80 miljoner elevers studieresultat.

Synligt lärande - en syntes är uppdelad i tre delar där John Hattie i den första delen på ett enkelt sätt förklarar hur studien är gjord. Därefter redovisas varje påverkansfaktor med en åtföl­jande diskussion. I den avslutande delen gör Hattie en kortfattad syntes som sammanfattar studiens slutsatser.