Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skapa optimala förutsättningar för lärande

Om undervisningens dynamik

 I boken Skapa optimala förutsättningar för lärande – om undervisningens dynamik blandar Cristina Robertson relevant forskning om lärande, inklusive teorier om mindset och aktuell hjärnforskning, med konkreta strategier om undervisningsarbete. Läsaren får djup kunskap och förståelse för både forskningens och undervisningens möjligheter, begränsningar och utmaningar. 

Läs mer...
Skapa optimala förutsättningar för lärande Skapa optimala förutsättningar för lärande
Skapa optimala förutsättningar för lärande

Skapa optimala förutsättningar för lärande

ISBN 9789127817555
Utkom 20 januari 2018
ISBN
9789127817555
Typ
Häftad
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Hur formar vi en skola som tillgodoser alla elevers behov av utveckling och lärande? Och hur skapar vi livslång lust att lära?

Kan lärares vardagsarbete utgå ifrån en dynamisk undervisning där elevers lärande främst prioriteras, då är en högkvalitativ svensk skola inte långt borta. I boken Skapa optimala förutsättningar för lärande – om undervisningens dynamik blandas relevant forskning om lärande, inklusive teorier om mindset och aktuell hjärnforskning, med konkreta strategier om undervisningsarbete. Läsaren får djup kunskap och förståelse för både forskningens och undervisningens möjligheter, begränsningar och utmaningar. Lärarens undervisande roll och yrkeskunnande tydliggörs, och arbetssättet att optimera förutsättningarna för alla elevers lärande blir möjlig.

Boken Skapa optimala förutsättningar för lärande vänder sig främst till verksamma lärare och lärarstudenter men läses med behållning även av skolledare på olika nivåer.

Cristina Robertson problematiserar den evidensbaserade skolan och inspirerar mycket konkret till förändringsarbete på vetenskaplig grund. Hon avslutar med att knyta ihop resonemanget med hjälp av teorin KASAM (känsla av sammanhang). Det är ett ambitiöst projekt som tar undervisningens och lärandets komplexitet samt lärarens uppdrag på allvar. Boken kan vara mycket användbar både för blivande och verksamma lärare i alla stadier.

Marie Leijon, BTJ-häftet nr 8, 2018

Hur formar vi en skola som tillgodoser alla elevers behov av utveckling och lärande? Och hur skapar vi livslång lust att lära?

Kan lärares vardagsarbete utgå ifrån en dynamisk undervisning där elevers lärande främst prioriteras, då är en högkvalitativ svensk skola inte långt borta. I boken Skapa optimala förutsättningar för lärande – om undervisningens dynamik blandas relevant forskning om lärande, inklusive teorier om mindset och aktuell hjärnforskning, med konkreta strategier om undervisningsarbete. Läsaren får djup kunskap och förståelse för både forskningens och undervisningens möjligheter, begränsningar och utmaningar. Lärarens undervisande roll och yrkeskunnande tydliggörs, och arbetssättet att optimera förutsättningarna för alla elevers lärande blir möjlig.

Boken Skapa optimala förutsättningar för lärande vänder sig främst till verksamma lärare och lärarstudenter men läses med behållning även av skolledare på olika nivåer.

Cristina Robertson problematiserar den evidensbaserade skolan och inspirerar mycket konkret till förändringsarbete på vetenskaplig grund. Hon avslutar med att knyta ihop resonemanget med hjälp av teorin KASAM (känsla av sammanhang). Det är ett ambitiöst projekt som tar undervisningens och lärandets komplexitet samt lärarens uppdrag på allvar. Boken kan vara mycket användbar både för blivande och verksamma lärare i alla stadier.

Marie Leijon, BTJ-häftet nr 8, 2018