Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Handbok i formativ bedömning

Strategier och praktiska tekniker

Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Boken blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. 

Läs mer...
Handbok i formativ bedömning Handbok i formativ bedömning
Handbok i formativ bedömning

Handbok i formativ bedömning

ISBN 9789127141957
Utkom 5 november 2015
ISBN
9789127141957
Typ
Häftad
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet.

Handbok i formativ bedömning blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. Du kan på det sättet följa din egen utveckling.

Se Dylan Wiliams berätta om hur Handbok i formativ bedömning skiljer sig från hans förra bok, Att följa lärande, och varför formativ bedömning bör införas på svenska skolor här

Wiliam och Leahy beskriver hur man kan arbeta kollegialt, men även hur man skapar de nödvändiga förutsättningarna till förändring. Andra områden som Handbok i formativ bedömning reder ut är:

• Vilken är lärarnas och rektorns roll?
• Hur och när sätter man betyg?
• Vilken samlad bild ger forskningen om formativ bedömning?
• Vilka vanliga missförstånd finns?

Ett fel har smugit sig in i vår fina Handbok i formativ bedömning. Varsågoda, här finns den korrekta checklistan för strategi 3. Denna pdf ersätter sidan 174. 

Som komplement till boken finns nu Dylan Wiliams och Siobhán Leahys digitala lärmodul om formativ bedömning

Sagt om boken: 

I denna bok beskrivs detaljerat, med stöd av aktuell forskning, hur formativ bedömning i skolmiljö kan förstås och utformas. Författarna är erfarna pedagoger; huvudförfattaren Dylan Wiliam dessutom en internationellt välkänd och produktiv auktoritet på området. Boken är utformad som en manual, där fem nyckelstrategier i den formativa bedömningsmodellen kapitelvis presenteras – förstå lärandemålen, skapa och leda den pedagogiska processen, ge feedback som styr lärandet, aktivera eleverna som läranderesurser för varandra samt inspirera eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. (…) Beskrivningarna är mycket instruktiva och stöds av rediga tabeller, koncisa översikter och klargörande sammanfattningar, något som gör boken lämplig som såväl funktionell handbok som kurslitteratur och referens. 
Ola Svärd, BTJ-häftet nr 3, 2016 

Att författarna varnar för vanliga fällor när det gäller de olika teknikerna som används i arbetet med strategierna, men även ger tips på förbättringar, är hedrande. (...) Till boken finns en superb innehållsförteckning som gör det enkelt att hitta rätt. (...) Boken är en guldgruva oavsett om du precis börjat arbeta formativt, har arbetat flera år med formativ bedömning, eller om du vill förändra din undervisning och behöver inspiration.
Cicki Nyberg, förstelärare i matematik, ur tidningen Origo #2 2016

Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet.

Handbok i formativ bedömning blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. Du kan på det sättet följa din egen utveckling.

Se Dylan Wiliams berätta om hur Handbok i formativ bedömning skiljer sig från hans förra bok, Att följa lärande, och varför formativ bedömning bör införas på svenska skolor här

Wiliam och Leahy beskriver hur man kan arbeta kollegialt, men även hur man skapar de nödvändiga förutsättningarna till förändring. Andra områden som Handbok i formativ bedömning reder ut är:

• Vilken är lärarnas och rektorns roll?
• Hur och när sätter man betyg?
• Vilken samlad bild ger forskningen om formativ bedömning?
• Vilka vanliga missförstånd finns?

Ett fel har smugit sig in i vår fina Handbok i formativ bedömning. Varsågoda, här finns den korrekta checklistan för strategi 3. Denna pdf ersätter sidan 174. 

Som komplement till boken finns nu Dylan Wiliams och Siobhán Leahys digitala lärmodul om formativ bedömning

Sagt om boken: 

I denna bok beskrivs detaljerat, med stöd av aktuell forskning, hur formativ bedömning i skolmiljö kan förstås och utformas. Författarna är erfarna pedagoger; huvudförfattaren Dylan Wiliam dessutom en internationellt välkänd och produktiv auktoritet på området. Boken är utformad som en manual, där fem nyckelstrategier i den formativa bedömningsmodellen kapitelvis presenteras – förstå lärandemålen, skapa och leda den pedagogiska processen, ge feedback som styr lärandet, aktivera eleverna som läranderesurser för varandra samt inspirera eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande. (…) Beskrivningarna är mycket instruktiva och stöds av rediga tabeller, koncisa översikter och klargörande sammanfattningar, något som gör boken lämplig som såväl funktionell handbok som kurslitteratur och referens. 
Ola Svärd, BTJ-häftet nr 3, 2016 

Att författarna varnar för vanliga fällor när det gäller de olika teknikerna som används i arbetet med strategierna, men även ger tips på förbättringar, är hedrande. (...) Till boken finns en superb innehållsförteckning som gör det enkelt att hitta rätt. (...) Boken är en guldgruva oavsett om du precis börjat arbeta formativt, har arbetat flera år med formativ bedömning, eller om du vill förändra din undervisning och behöver inspiration.
Cicki Nyberg, förstelärare i matematik, ur tidningen Origo #2 2016