Siobhan Leahy

Siobhán Leahy har mångårig erfarenhet som rektor och omfattande erfarenhet av att implementera kollegialt lärande.

Handbok i formativ bedömning

Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Boken blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. 

Läs mer