Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Forntid i Sverige

I Forntid i Sverige – en introduktion tecknar Dag Lindström huvudlinjerna i vår forntida historia, från de första renjägarnas ankomst till Sydsverige under äldre stenålder fram till den yngre järnåldern med jordbruksexpansion, växande handel och mäktiga stormän på tröskeln till medeltiden.

Läs mer...
Forntid i Sverige Forntid i Sverige
Forntid i Sverige

Forntid i Sverige

Utkom 29 januari 2004

Isbn
9789127097643
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
388 kr
Forntid i Sverige Forntid i Sverige
Forntid i Sverige
Utkom 29 jan 2004
ISBN 9789127097643
388 kr
Forntid i Sverige
Forntid i Sverige
388 kr
Forntid i Sverige Forntid i Sverige
Forntid i Sverige
Utkom 29 jan 2004
ISBN 9789127097643
388 kr
Forntid i Sverige
Forntid i Sverige
Ingen Författare
Forntid i Sverige
Forntid i Sverige

Andra intressanta titlar

Vad vet vi egentligen om vår förhistoria? Var finns kontinuiteten och vilka är de riktigt stora och avgörande förändringarna? Forntidens historia ger inte bara perspektiv på människans föränderliga materiella livsvillkor. Genom att läsa om forntiden får vi ett perspektiv på hur människors livsvillkor har gestaltat sig genom historien och hur mänskliga samhällen har organiserats och förändrats över lång tid. Den låter oss se de riktigt långa linjerna i vår sociala, kulturella och politiska historia.

I Forntid i Sverige – en introduktion tecknar Dag Lindström huvudlinjerna i vår forntida historia, från de första renjägarnas ankomst till Sydsverige under äldre stenålder fram till den yngre järnåldern med jordbruksexpansion, växande handel och mäktiga stormän på tröskeln till medeltiden.

Utgångspunkten tas i olika arkeologiska fynd och fornlämningar, men huvudvikten ligger vid tolkningarna av dem, det vill säga frågor kring människors grundläggande levnadsvillkor och en analys av samhällets sociala, ekonomiska, politiska och kulturella grunddrag. Syftet är att förmedla en grundläggande förståelse för hur samhället har varit organiserat under olika tidsperioder och hur det har förändrats från stenålder fram till medeltidens början.

Det har länge funnits ett behov av en modern universitetslärobok som kan ge en översiktlig introduktion till svensk forntid. Forntid i Sverige – en introduktion är avsedd för studenter som läser grundkurser i historia vid universitet och högskolor. Den är också lämplig för studenter inom programutbildningar såsom lärarprogram och kulturvetarprogram där baskunskaper i vår forntida historia ska inhämtas. Även om boken i första hand vänder sig till universitetsstuderande är den skriven på ett sådant sätt att den med stor behållning kan läsas även av en intresserad allmänhet.