Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fakta, fejk och fiktion

Källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens

Boken Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren ger dig som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala källkritiska förmåga, utifrån den senaste forskningen på området. 

Läs mer...
Fakta, fejk och fiktion Fakta, fejk och fiktion
Fakta, fejk och fiktion

Fakta, fejk och fiktion

Utkom 29 april 2019

ISBN
9789127823587
Typ
Häftad
Sidantal
224
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

I ett ständigt föränderligt medielandskap krävs att dina elever har både goda ämneskunskaper och uppdaterade digitala färdigheter. I boken Fakta, fejk och fiktion – källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens får du som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala källkritiska förmåga, utifrån den senaste forskningen på området. Som lärare ska du kunna avgöra när och hur det digitala kan användas för att på bästa sätt stödja lärandet, men också när det hindrar. 

Historiedidaktisk forskning har en lång och beprövad källkritisk tradition, den används därför i boken för att belysa hur material och metoder kan stödja och utmana elever att tänka kritiskt och se nya perspektiv, både analoga och digitala. 

Fakta, fejk och fiktion riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare som söker efter en vetenskaplig grund för att stimulera elevers kritiska tänkande och källkritiska förmågor. 

Sagt om boken:

Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren är en föredömligt välskriven och lättillgänglig bok som vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare som vill fördjupa sina kunskaper om kritiskt tänkande och källkritiska metoder i den svenska skolan. (...) Utifrån de senaste forskningsrönen i ämnet benar han ut vad som menas med kritiskt tänkande i en digital kontext och ger exempel på hur man kan jobba med källkritik i skolan.
Jonas Herrlin, BTJ-häftet nr 13, 2019

 

Ur bokens innehållsförteckning:

1. Kritiskt tänkande för digital kompetens

2. Digital medborgarlitteracitet

3. Kunskapssyn och källkritik

4. Källkritik

5. Historiskt tänkande i digitala miljöer

I ett ständigt föränderligt medielandskap krävs att dina elever har både goda ämneskunskaper och uppdaterade digitala färdigheter. I boken Fakta, fejk och fiktion – källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens får du som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala källkritiska förmåga, utifrån den senaste forskningen på området. Som lärare ska du kunna avgöra när och hur det digitala kan användas för att på bästa sätt stödja lärandet, men också när det hindrar. 

Historiedidaktisk forskning har en lång och beprövad källkritisk tradition, den används därför i boken för att belysa hur material och metoder kan stödja och utmana elever att tänka kritiskt och se nya perspektiv, både analoga och digitala. 

Fakta, fejk och fiktion riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare som söker efter en vetenskaplig grund för att stimulera elevers kritiska tänkande och källkritiska förmågor. 

Sagt om boken:

Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren är en föredömligt välskriven och lättillgänglig bok som vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare som vill fördjupa sina kunskaper om kritiskt tänkande och källkritiska metoder i den svenska skolan. (...) Utifrån de senaste forskningsrönen i ämnet benar han ut vad som menas med kritiskt tänkande i en digital kontext och ger exempel på hur man kan jobba med källkritik i skolan.
Jonas Herrlin, BTJ-häftet nr 13, 2019

 

Ur bokens innehållsförteckning:

1. Kritiskt tänkande för digital kompetens

2. Digital medborgarlitteracitet

3. Kunskapssyn och källkritik

4. Källkritik

5. Historiskt tänkande i digitala miljöer