Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom är universitetslektor i filosofi vid Örebro universitet.

Argumentationsanalys

I denna reviderade utgåva av boken Argumentationsanalys får du verktyg att använda för att förbättra förmågan att identifiera argument i text och tal och för att bedöma deras beviskraft. Boken underlättar även för dig som själv behöver skriva en argumenterande text eller göra ett framförande. 

 

Mer info