Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Översättarstipendiater

Årets översättarstipendium på 50 000 kr tilldelades Jens Hjälte det första året, 2019 och 2020 till Carl-Johan Lind och 2021 till Yolanda Aurora Bohm Ramirez. Stipendiet ska uppmuntra en nyetablerad översättare under 40 år.

2022 delades inte stipendiet ut och istället gick stipendiesumman till subventionering för unga översättare för avgiften till ett översättarseminarium. 


2021
Yolanda Aurora Bohm Ramirez
är född i Växjö 1987 och senare bosatt i Stockholm, i en flerspråkig uppväxt med spanska och svenska. På det litterära fältet har hon tidigare mest synts som poet, både på spoken word-scenen och med debutboken Ikon. Poet X är utgiven av Vox by Opal.

Juryns motivering:
Årets översättarstipendium går till Yolanda Aurora Bohm Ramirez, som på ett förnämligt sätt har översatt ungdomsromanen Poet X av Elizabeth Acevedo. 

Poet X utspelar sig i Harlem, och berättelsen rör sig språkligt mellan skolamerikanska, olika slags vardagsamerikanska och dessutom ”D R”-spanska – familjen, bästa vännen och de flesta viktiga vuxna i boken har rötter i Dominikanska republiken. Boken skildrar berättarens väg till att bli spoken word-poet, och spoken word-känslan präglar större delen av berättelsen. Ibland bryts den av andra texttyper: inlämningsuppgifter, chattande, böner och så vidare. En verklig utmaning för översättaren. Ramirez har lyssnat uppmärksamt på Acevedos klanger och visar i sin översättning prov på stor kreativitet, musikalitet och en mycket bred språkrepertoar.


2020
Carl-Johan Lind
 är född 1982 och bor i Uppsala. Han har en fil.mag. i tyska, latin och svenska som andraspråk från Uppsala universitet och har studerat litterär översättning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Den irländska författaren Claire-Louise Bennetts debutroman Damm är Carl-Johan Linds första skönlitterära översättning.

Juryns motivering:
Claire-Louise Bennetts Damm är en egensinnig, svårbestämbar prosabok, en blandning mellan novellistik, essä och lyrisk betraktelse. En kvinna har dragit sig tillbaka i ett ensligt hus och från dag till dag antecknar hon händelser, minnen, infall och associationer, med överraskande tankesprång och oväntade infall. De växlande stämningarna och tonfallen gestaltar en stark motvilja mot entydighet och förenklande verklighetstolkning. Rörelserna och kasten i prosan kräver lyhördhet av översättaren och Carl-Johan Lind visar en fin känsla för egenarten i detta djupt originella verk. Översättningen är vaksam mot passivt angliserande vändningar. Den är känslig och föredömligt aktiv i sin språkbehandling.


2019

Jens Hjälte är född 1989 och bosatt i Växjö. Han är en nyetablerad översättare från norska och engelska, med en gedigen akademisk utbildning i olika slags översättning. Nu i höst utkommer han med översättningarna av Jan Kjærstads roman Berge och Jan Grues självbiografiska essä Jag lever ett liv som liknar ditt.

Juryn motivering:
Jens Hjälte har i sin översättardebut tagit sig an Jan Kjærstads Slekters gang, 700 sidor släktsaga, apokalyptisk undergångsvision och historieskrivning, full av dolda allusioner, hårda fakta och ren fiktion. Hjälte har hittat ett eget språkligt spår och kommer aldrig så nära originalet att norskan lyser igenom, utan väljer med stor precision de rätta orden och har lika stor omsorg om de små detaljerna som om de stora stildragen. 

 

 

En bra översättning är sin egen. Den är följsam och respektfull i förhållande till originalet, men lika självständig i sitt språk och sitt sammanhang som originalet. Jens Hjälte