Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Översättarstipendiater

Årets översättarstipendium på 50 000 kr tilldelades Jens Hjälte det första året, 2019 och 2020 till Carl-Johan Lind. Stipendiet ska uppmuntra en nyetablerad översättare under 40 år, med inte fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

2020
Carl-Johan Lind
 är född 1982 och bor i Uppsala. Han har en fil.mag. i tyska, latin och svenska som andraspråk från Uppsala universitet och har studerat litterär översättning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Den irländska författaren Claire-Louise Bennetts debutroman Damm är Carl-Johan Linds första skönlitterära översättning.

Juryns motivering:
Claire-Louise Bennetts Damm är en egensinnig, svårbestämbar prosabok, en blandning mellan novellistik, essä och lyrisk betraktelse. En kvinna har dragit sig tillbaka i ett ensligt hus och från dag till dag antecknar hon händelser, minnen, infall och associationer, med överraskande tankesprång och oväntade infall. De växlande stämningarna och tonfallen gestaltar en stark motvilja mot entydighet och förenklande verklighetstolkning. Rörelserna och kasten i prosan kräver lyhördhet av översättaren och Carl-Johan Lind visar en fin känsla för egenarten i detta djupt originella verk. Översättningen är vaksam mot passivt angliserande vändningar. Den är känslig och föredömligt aktiv i sin språkbehandling.


2019

Jens Hjälte är född 1989 och bosatt i Växjö. Han är en nyetablerad översättare från norska och engelska, med en gedigen akademisk utbildning i olika slags översättning. Nu i höst utkommer han med översättningarna av Jan Kjærstads roman Berge och Jan Grues självbiografiska essä Jag lever ett liv som liknar ditt.

Juryn motivering:
Jens Hjälte har i sin översättardebut tagit sig an Jan Kjærstads Slekters gang, 700 sidor släktsaga, apokalyptisk undergångsvision och historieskrivning, full av dolda allusioner, hårda fakta och ren fiktion. Hjälte har hittat ett eget språkligt spår och kommer aldrig så nära originalet att norskan lyser igenom, utan väljer med stor precision de rätta orden och har lika stor omsorg om de små detaljerna som om de stora stildragen. 

 

 

En bra översättning är sin egen. Den är följsam och respektfull i förhållande till originalet, men lika självständig i sitt språk och sitt sammanhang som originalet. Jens Hjälte