Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nominera till Ingvar Lundbergpriset

Välkommen att nominera forskare, pedagoger eller folkbildare som har gjort en viktig insats för läs- och skrivinlärning i Sverige. Det går att nominera exempelvis:

  • en forskare som har studerat barns läsande och utvecklat kunskaper om läsning
  • en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa
  • en bibliotekarie som stimulerat barns läsande eller någon som på annat sätt gjort insatser för att utveckla, stödja och stimulera barns läsning

Vi välkomnar nomineringar till Ingvar Lundbergpriset till och med 1 mars 2024.

Nominera till Ingvar Lundbergpriset

Länk till något som visar vad den nominerade gör.