Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann Boglind tilldelas Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor för sina nyskapande och kreativa insatser som inspirerar till läsning. Med övertygelsen om att läsning inte bara ger kunskap och upplevelser utan också utvecklar känslor och empati har Ann Boglind gjort avgörande insatser för att göra läsandet lustfyllt för elever.

– Vi får vi inte missa läsning för läsandets egen lust och magi. Vi läser för att få kunskap och upplevelser, men också för att ge oss hän och bli förtrollade, säger Ann Boglind.

Ann Boglind har en bakgrund som svensklärare, lärarutbildare, läromedelsförfattare, redaktör och forskare. Hon har varit involverad i en mängd läsfrämjande projekt, såsom Berättelser som förändrar, En bro av poesi och Litteraturbanken skola.

Som pensionerad universitetslektor i svenskämnets didaktik på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet arbetar hon fortfarande aktivt för barns och ungdomars läsförmåga.

Juryns motivering:

Ann Boglind tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2023 för sina nyskapande och kreativa insatser som inspirerar till läsning. Med en bred bakgrund som lärare, författare, redaktör och forskare har hon varit involverad i en mängd läsfrämjande projekt som Berättelser som förändrar, med starka läsupplevelser till skolans tonåringar, En bro av poesi, en antologi med svenska dikter till alla landets sexåringar och Litteraturbanken skola, som ger elever i skolans alla årskurser tillgång till dikter, noveller och romaner av svenska författare. Ann Boglind är en eldsjäl som har gjort avgörande insatser för att främja läsandet, helt i Ingvar Lundbergs anda.

Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor tilldelas årligen en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Priset delas ut på Lärarscenen på Bokmässan i Göteborg torsdagen den 28 september.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne.