Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Dags att nominera!

Vilken anser du är årets bäst översatta bok till svenska? Välkommen att nominera från 9 december 2023 till 9 februari 2024.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december under det gångna året.

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur och sakprosa.

Läs mer om priset och vem som kan nomineras.

Anvisningar
Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok).

Obs! Motivering till nomineringen undanbedes. Juryn beaktar samtliga inskickade nomineringar.

Meddela din nominering och skicka pdf till Ludvig Berggren, Sveriges Författarförbund.

Nominerade översättningar skickas till:

Sveriges Författarförbund
Ludvig Berggren
Box 3157
103 63 Stockholm

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

OBS!
Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med högst sex (6) publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2022.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till ludvig.berggren@forfattarforbund.se