Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Detta är Årets översättning

Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Priset instiftades 2010 och delas från och med 2019 ut i ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund.  Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund. Kommittén läser både originalverken och översättningarna och ibland anlitas lektörer för omdömen för språk som inte behärskas av medlemmar i kommittén. 

Förlag och enskilda inbjuds att nominera böcker till Årets översättning.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december året innan nomineringen lämnas in

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) tidigast 3 janurari och senast den 15 februari.

En mycket kort motivering till nomineringen skickas till översättarsektionens styrelse på styrelse@oversattarsektionen.se

Nominerade böcker skickas till:
Sveriges Författarförbund
Box 3157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas till styrelse@oversattarsektionen.se


Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst tre titlar till priset.

Man också nominera personer till Årets översättarstipendium. Ett stipendium till en nykomling – en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Ett nomineringsbrev skickas ihop med boken, som gavs ut det föregående året, till ovanstående adress.