Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Årets bäst översatta bok premieras

Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Årets översättning – Stiftelsen Natur & Kulturs och Sveriges Författarförbunds pris till årets bäst översatta bok

Priset instiftades 2010 och delas från och med 2019 ut i ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

Förlag och enskilda inbjuds att nominera böcker till Årets översättning i början av året och fram till mitten av februari.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december under det gångna året.

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Anvisningar

Författarförbundet skickar ut brev med instruktioner till alla förlag och då uppmanas de att skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok).


En mycket kort motivering till nomineringen skickas ludvig.berggren@forfattarforbundet.se

Nominerade böcker skickas till:

Sveriges Författarförbund
Box 3157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas också till ludvig.berggren@forfattarforbundet.se

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

OBS!
Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2021.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till ludvig.berggren@forfattarforbund.se