Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Inspirerande gratismaterial

Flerspråkiga elevers möten med faktatexter

I den här foldern får du praktiska tips på hur du i ditt klassrum kan arbeta med flerspråkiga elevers möten med faktatexter.

Beställ ett fysiskt exemplar av foldern här. 
Läs/ladda ner foldern här.

Kopieringsunderlag

VENN-diagram
Ledtrådar och bevis, Lärare
Ledtrådar och bevis, Elev
VÖL-protokoll

I den här foldern får du praktiska tips på hur du i ditt klassrum kan arbeta med flerspråkiga elevers möten med faktatexter.

Beställ ett fysiskt exemplar av foldern här. 
Läs/ladda ner foldern här.

Kopieringsunderlag

VENN-diagram
Ledtrådar och bevis, Lärare
Ledtrådar och bevis, Elev
VÖL-protokoll

Granska och förstå källor

Undervisa om källkritik och källor! Alla elever behöver kunna läsa olika källor med urskiljning. Den kunskapen har de nytta av både i skolan och på fritiden. I skolan behöver de förstå hur de hittar relevant information och hur de kan värdera den informationen. Men lika viktigt är att kunna förstå och värdera information som sprids bland kompisar och på olika nätplatser.

I broschyren Granska och förstå källor får du praktiska tips på hur du kan arbeta med källkritik med dina elever. Lektionsförslagen och kopieringsunderlagen är skrivna av Per Lindberg som är lärare och läromedelsförfattare (Per har bland annat skrivit PULS Historia).

Beställ ett fysiskt exemplar av foldern här.
Läs/ladda ner foldern här.

Kopieringsunderlag

Hur lurad är du?
Barometer
Lärarstöd till barometern
Sant eller falskt?
Kommentarer till Sant eller falskt
Vad vet du om fula knep på nätet?
Kommentarer till Vad vet du om fula knep på nätet
Vad hände med det jag sa?
Du kan lura andra utan att själv veta om det
Vem säger det?
Facit till Vem säger det
Hur trovärdig?
Kommentarer till Hur trovärdig
Hitta vinklingarna
Källkritisk checklista
Kommentarer till Källkritisk checklista
Jämför källor
Källkritisk ordlista
Testa din källkritiska ordkunskap

Hämta alla ovanstående kopieringsunderlag!

Undervisa om källkritik och källor! Alla elever behöver kunna läsa olika källor med urskiljning. Den kunskapen har de nytta av både i skolan och på fritiden. I skolan behöver de förstå hur de hittar relevant information och hur de kan värdera den informationen. Men lika viktigt är att kunna förstå och värdera information som sprids bland kompisar och på olika nätplatser.

I broschyren Granska och förstå källor får du praktiska tips på hur du kan arbeta med källkritik med dina elever. Lektionsförslagen och kopieringsunderlagen är skrivna av Per Lindberg som är lärare och läromedelsförfattare (Per har bland annat skrivit PULS Historia).

Beställ ett fysiskt exemplar av foldern här.
Läs/ladda ner foldern här.

Kopieringsunderlag

Hur lurad är du?
Barometer
Lärarstöd till barometern
Sant eller falskt?
Kommentarer till Sant eller falskt
Vad vet du om fula knep på nätet?
Kommentarer till Vad vet du om fula knep på nätet
Vad hände med det jag sa?
Du kan lura andra utan att själv veta om det
Vem säger det?
Facit till Vem säger det
Hur trovärdig?
Kommentarer till Hur trovärdig
Hitta vinklingarna
Källkritisk checklista
Kommentarer till Källkritisk checklista
Jämför källor
Källkritisk ordlista
Testa din källkritiska ordkunskap

Hämta alla ovanstående kopieringsunderlag!

Läs och förstå faktatexter

Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter. Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan.

Beställ ett fysiskt exemplar av foldern här.
Läs/ladda ner foldern här.

Kopieringsunderlag

Före läsning
Ledtrådar och bevis
Ledtrådar och bevis, till dig som lärare
Nya ord och begrepp
VÖL: Vad vet jag, och vad vill jag veta?
Tankekarta

Under läsning
Ställ egna frågor, åk 1-3
Ställ egna frågor, åk 4-6
Se mönster
Tänka högt-protokoll

Efter läsning
Protokoll VÖL: Vad har jag lärt mig?
Tankekarta
Frågor till texten
En konstruktiv läsare, elevdokumentation

Hämta alla ovanstående kopieringsunderlag!

Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter. Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan.

Beställ ett fysiskt exemplar av foldern här.
Läs/ladda ner foldern här.

Kopieringsunderlag

Före läsning
Ledtrådar och bevis
Ledtrådar och bevis, till dig som lärare
Nya ord och begrepp
VÖL: Vad vet jag, och vad vill jag veta?
Tankekarta

Under läsning
Ställ egna frågor, åk 1-3
Ställ egna frågor, åk 4-6
Se mönster
Tänka högt-protokoll

Efter läsning
Protokoll VÖL: Vad har jag lärt mig?
Tankekarta
Frågor till texten
En konstruktiv läsare, elevdokumentation

Hämta alla ovanstående kopieringsunderlag!