Inge Widlund

Den analytiska gruppen

"'I den gruppanalytiska terapin samlas en liten grupp människor för att kommunicera med varandra i syfte att få bättre självkännedom. I och med att gruppen och kommunikationen inom den utvecklas
Läs mer