Den analytiska gruppen

"'I den gruppanalytiska terapin samlas en liten grupp människor för att kommunicera med varandra i syfte att få bättre självkännedom. I och med att gruppen och kommunikationen inom den utvecklas

Digitala utgåvor

Den analytiska gruppen
E-bok 2009-09-30. ISBN 9789127092419
Köp direkt via din återförsäljare
"'

I den gruppanalytiska terapin samlas en liten grupp människor för att kommunicera med varandra i syfte att få bättre självkännedom. I och med att gruppen och kommunikationen inom den utvecklas