John Teasdale

John Teasdale är forskare knuten till både Oxfords och Cambridges universitet. Han är även författare till ett antal böcker, bland annat Mindfulness (2008).

Mindfulness - en väg ur nedstämdhet

"'Mindfulness – en väg ur nedstämdhet är en ovanlig och varm självhjälpsbok för nedstämdhet och depression.I boken beskrivs hur vi människor känner och reagerar vid nedstämdhet och depression samt hur våra försök att rycka upp oss
Läs mer