John Teasdale

John Teasdale är forskare knuten till både Oxfords och Cambridges universitet. Han är även författare till ett antal böcker, bland annat Mindfulness (2008).

Mindfulness - en väg ur nedstämdhet

Mindfulness – en väg ur nedstämdhet är en ovanlig och varm självhjälpsbok för nedstämdhet och depression.

Läs mer