Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lena Sobel

Mentorn

Erfarenheten av mentorskap har visat att det är ett utmärkt och enkelt sätt att entusiasmera och motivera människor. Genom ett lyckat mentorskap kan man utveckla och behålla medarbetare och samtidigt ta tillvara de äldres erfarenheter och kunskaper.

Läs mer