Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mentorn

En praktisk vägledning

Erfarenheten av mentorskap har visat att det är ett utmärkt och enkelt sätt att entusiasmera och motivera människor. Genom ett lyckat mentorskap kan man utveckla och behålla medarbetare och samtidigt ta tillvara de äldres erfarenheter och kunskaper.

Läs mer...
Mentorn Mentorn
Mentorn

Mentorn

Utkom 29 augusti 2005

ISBN
9789127356481
Typ
Inbunden
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Erfarenheten av mentorskap har visat att det är ett utmärkt och enkelt sätt att entusiasmera och motivera människor. Genom ett lyckat mentorskap kan man utveckla och behålla medarbetare och samtidigt ta tillvara de äldres erfarenheter och kunskaper. Det är informella samtal som är grunden för mentorskap, men många praktiska frågor ställs man ändå inför i rollen som mentorn eller adept. Den här boken ger framför allt råd om mentorskapets arbetsprocess.

Boken är lättläst och mycket konkret. Den vänder sig både till den som vill bli adept och den som har blivit ombedd att vara mentor. I denna nya reviderade utgåva finns flera nya avsnitt som bland annat behandlar frågor om hur man hittar en mentor, vilka det är som deltar i mentorskapet och etikfrågor för både mentor och adept. Chefens roll under den tid mentorskapet pågår tas också upp.

Erfarenheten av mentorskap har visat att det är ett utmärkt och enkelt sätt att entusiasmera och motivera människor. Genom ett lyckat mentorskap kan man utveckla och behålla medarbetare och samtidigt ta tillvara de äldres erfarenheter och kunskaper. Det är informella samtal som är grunden för mentorskap, men många praktiska frågor ställs man ändå inför i rollen som mentorn eller adept. Den här boken ger framför allt råd om mentorskapets arbetsprocess.

Boken är lättläst och mycket konkret. Den vänder sig både till den som vill bli adept och den som har blivit ombedd att vara mentor. I denna nya reviderade utgåva finns flera nya avsnitt som bland annat behandlar frågor om hur man hittar en mentor, vilka det är som deltar i mentorskapet och etikfrågor för både mentor och adept. Chefens roll under den tid mentorskapet pågår tas också upp.