Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lena Sahlqvist

Lena Sahlqvist är leg. sjuksköterska och hartidigare varit patientsäkerhetssamordnare vid Socialstyrelsen, där hon utvecklade myndighetens arbete med patientsäkerhet. 

Säker vård

Säker vård vänder sig både till studerande vid vård- och omsorgsutbildningar och yrkesverksamma inom vården. Boken beskriver hur vårdskador uppstår och hur de kan förebyggas. Läsaren får fördjupad kunskap kring ett flertal relevanta områden i arbetet för en bättre patientsäkerhet, till exempel vårdrelaterade infektioner, trycksår, fall, självmord, säker läkemedelshantering, riskhantering samt kunskap i hur man skapar en säkrare vård genom att kommunicera med patienten och kollegor.

Läs mer