Montessoripedagogik i förskola och skola

Två erfarna pedagoger berättar i boken Montessoripedagogik i förskola och skola om tankarna bakom montessoripedagogiken och hur den fungerar i praktiken, med tydliga beskrivningar av arbetssätt i förskolan och skolan. I denna nya utgåva har bl.a. ett kapitel om montessoriförskola för de yngsta (1–3 år) tillkommit, liksom utökad text om tonåringen och datoranvändning i skolan.  

Tryckta utgåvor

Montessoripedagogik i förskola och skola
Kartonnage 224 sidor. 2009-02-09. ISBN 9789127118621
Köp direkt via din återförsäljare

Hur gör man för att behålla barnets naturliga lust att lära? Två erfarna pedagoger berättar i boken Montessoripedagogik i förskola och skola om tankarna bakom montessoripedagogiken och hur den fungerar i praktiken, med tydliga beskrivningar av arbetssätt i förskolan och skolan.

Barnet är alltid i centrum i montessoripedagogiken. I en noggrant förberedd miljö formar läraren sitt arbete efter barnens individuella förutsättningar. Till grund för pedagogiken ligger en mycket positiv syn på barns förmåga att utvecklas på sin nivå efter egen förmåga.

I den nya utgåvan av Montessoripedagogik i förskola och skola har bl.a. ett kapitel om montessoriförskola för de yngsta (1–3 år) tillkommit liksom utökad text om tonåringen, datoranvändning i skolan och miljöfrågor.