Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Cornelia Sabelström Levander

Levanders Psykologi 1+2a

Levanders Psykologi 1 + 2a är omarbetad. Nyskrivna kapitel och aktuella teman visar hur psykologiämnet kan hjälpa eleverna att förstå och hantera sin samtid. Konstbilder och foton väcker tankar och inbjuder till samtal i klassrummet.        

Läs mer