Karin Romberg

Karin Romberg är leg. psykolog och arbetar sedan några år på en mottagning för alkohol och hälsa med behandling av alkoholberoende samt i olika forskningsprojekt.

För mycket för ofta

Ingen dricker alkohol för att få sämre fysisk och psykisk hälsa eller relationsproblem. För många handlar det istället om att alkoholen förknippas med avkoppling, festligheter, smakupplevelser och social samvaro. De allra flesta som börjar fundera över sin egen konsumtion vet ganska väl varför de inte längre känner sig helt nöjda. 

Läs mer