Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eleonore Rydén

Eleonore Rydén är överläkare i psykiatri, utbildad i kognitiv terapioch ansvarar för ADHD-centrum NSP i Stockholm. Hon har disputerat på sambandet mellan ADHD och bipolära syndrom. Under flera år har hon arbetat med patienter som har samsjuklighet med framför allt bipolära syndrom, ADHD och autismspektrumtillstånd.

Komplexa fall inom psykiatrin

Vi har alla våra medfödda tillgångar och brister, och olika livserfarenheter som präglar oss. För vissa personer blir livet så svårt att leva att det nästan inte går att uthärda.

Läs mer