Eleonore Rydén

Eleonore Rydén är överläkare i psykiatri, utbildad i kognitiv terapioch ansvarar för ADHD-centrum NSP i Stockholm. Hon har disputerat på sambandet mellan ADHD och bipolära syndrom. Under flera år har hon arbetat med patienter som har samsjuklighet med framför allt bipolära syndrom, ADHD och autismspektrumtillstånd.

Komplexa fall inom psykiatrin

"'Vi har alla våra medfödda tillgångar och brister
Läs mer