Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tina Palm

Tina Palm är specialpedagog och leg förskole- och grundskollärare med gedigen erfarenhet av att utveckla skolans och fritidshemmets roll i det sociala och emotionella lärandet. Hon har lång erfarenhet som anställd i skolan och är en flitigt anlitad kurshållare och föreläsare.

 

Socialt och emotionellt lärande

För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella färdigheter går att tränas upp, boken Socialt och emotionellt lärande ger verktyg och metoder. 

 

Läs mer