Thomas Parling

Thomas Parling är leg. psykolog och doktorand i psykologi. Han har arbetat med och forskar kring negativ kroppsuppfattning och ätstörningar vid Uppsala universitet.