Stephen Palmer

Stephen Palmer, PhD, är ansvarig för avdelningen för coachingpsykologi vid City University London och grundare av Centre for Coaching i Storbritannien.

Psykologisk coaching

Många av de mest framgångsrika coacher som är verksamma i Sverige idag jobbar med kognitiv och beteendeinriktad coaching. Med detta arbetssätt som grund skapas ett coachingsamtal som kan leda till genomgripande förändring.

Läs mer