Psykologisk coaching

Många av de mest framgångsrika coacher som är verksamma i Sverige idag jobbar med kognitiv och beteendeinriktad coaching. Med detta arbetssätt som grund skapas ett coachingsamtal som kan leda till genomgripande förändring.

Läs mer...
Psykologisk coaching Psykologisk coaching
Psykologisk coaching

Psykologisk coaching

Utkom 11 juli 2011

Isbn
9789127122048
Typ
Inbunden
Sidantal
224
Du har nått den maximala köpsumman.
Psykologisk coaching
Psykologisk coaching
Ingen Författare
440 kr

Många av de mest framgångsrika coacher som är verksamma i Sverige idag jobbar med kognitiv och beteendeinriktad coaching. Med detta arbetssätt som grund skapas ett coachingsamtal som kan leda till genomgripande förändring. I denna bok varvas teori och praktik. Målgruppen är praktiserande coacher, terapeuter, chefer, psykologer, rådgivare och alla andra som vill jobba med en professionell coachingteori som grund.