Susanne Maier

Bilder för dialog - när språket inte räcker till

En bok med bilder för att underlätta kommunikationen när personal, föräldrar och barn inte talar samma språk.

Mer info