Susanne Maier

Bilder för dialog

En bok med bilder för att underlätta kommunikationen när personal, föräldrar och barn inte talar samma språk.

Läs mer