Bilder för dialog

– när språket inte räcker till

En bok med bilder för att underlätta kommunikationen när personal, föräldrar och barn inte talar samma språk.

Tryckta läromedel

Bilder för dialog - när språket inte räcker till
Övrigt 48 sidor. 2012-04-17. ISBN 9789127425729
315 kr
Köp direkt via din återförsäljare

När orden tar slut tar bilderna vid!

Bilder för dialog är en spiralbunden bok med tydliga bilder, som underlättar kommunikationen mellan förskolepersonal, föräldrar och barn som inte talar samma språk. Boken är tänkt att användas som ett stöd för pedagoger att kommunicera med föräldrar som inte talar så mycket svenska.

Urvalet av uttryck och bilder tillhör basordförrådet i förskolans kommunikation med barn och föräldrar. Tanken är att boken ska finnas lättillgänglig för personal och föräldrar på förskolan, så att man kan använda den i det dagliga mötet vid t.ex. hämtning och lämning.

Boken är uppdelad i följande kapitel:

* Personer
* Handlingar
* Känslor
* Objekt
* Platser
* Tid och väder