Madeleine Médoc

Madeleine Médoc är lärare och har lång erfarenhet av att arbeta med nyanländas lärande, bland annat som förskollärare, rektor och undervisningsråd på Skolverket. Just nu är hon rektor på en skola i Växjö med transspråkande som profil. Hon arbetar även som samordnare av organisationen kring modersmålslärare och studiehandledare på gymnasieskolorna i kommunen. Madeleine har tillsammans med en kollega skrivit Skolverkets stödmaterial om studiehandledning på modersmålet.

En handbok för studiehandledare

Äntligen en bok för dig som arbetar som studiehandledare! Den här boken ger dig svar på frågor som kan uppstå i samband med ditt uppdrag som studiehandledare.

Läs mer