Staffan Larsson

Staffan Larsson är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Han har under 35 år ägnat sig åt forskning om vuxnas studier.

Vuxendidaktik

Många ställs i vår tid inför uppgiften att utforma utbildning och undervisning för vuxna. Boken Vuxendidaktik vill ge överblick och bidra med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Vad är värt att veta? Hur skall studieprocessen utformas? Fokus i boken ligger på alternativa sätt att resonera, så kallade tankelinjer, och grundar sig på internationell forskning om vuxnas studier och...

Läs mer