Staffan Larsson

Staffan Larsson är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Han har under 35 år ägnat sig åt forskning om vuxnas studier.

Vuxendidaktik

Många ställs i vår tid inför uppgiften att utforma utbildning och undervisning för vuxna. Vuxendidaktik vill ge överblick och bidra med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Boken sig till lärare och ledare som verkar inom vuxenutbildning, folkbildning, högskola och arbetslivet.

Läs mer