Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vuxendidaktik

14 tankelinjer i forskning om vuxnas lärande

Många ställs i vår tid inför uppgiften att utforma utbildning och undervisning för vuxna. Vuxendidaktik vill ge överblick och bidra med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Boken sig till lärare och ledare som verkar inom vuxenutbildning, folkbildning, högskola och arbetslivet.

Läs mer...
Vuxendidaktik Vuxendidaktik
Vuxendidaktik

Vuxendidaktik

Utkom 29 april 2013

Isbn
9789127120006
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
396 kr
Vuxendidaktik Vuxendidaktik
Vuxendidaktik
Utkom 29 apr 2013
ISBN 9789127120006
396 kr
Vuxendidaktik
Vuxendidaktik
396 kr
Vuxendidaktik Vuxendidaktik
Vuxendidaktik
Utkom 29 apr 2013
ISBN 9789127120006
396 kr
Vuxendidaktik
Vuxendidaktik
Ingen Författare
Vuxendidaktik
Vuxendidaktik

Andra intressanta titlar

Många ställs i vår tid inför uppgiften att utforma utbildning och undervisning för vuxna. Boken Vuxendidaktik vill ge överblick och bidra med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Vad är värt att veta? Hur skall studieprocessen utformas? Fokus i boken ligger på alternativa sätt att resonera, så kallade tankelinjer, och grundar sig på internationell forskning om vuxnas studier och lärande.

Vuxendidaktik - 14 tankelinjer i forskning om vuxnas lärande riktar sig till lärare och ledare som verkar inom vuxenutbildning, folkbildning, högskola och arbetslivet.

Resultatet har blivit en synnerligen rik och gedigen framställning som också ger didaktisk bildning utanför det vuxenpedagogiska området. (...) Till bra förståelse bidrar ett fylligt sakregister. Den digra litteraturlistan är värdefull för den som sysslar med vuxendidaktik. Boken har alla förutsättningar att bli en klassiker.

Martin Järnek, BTJ-häftet 2013:15

Många ställs i vår tid inför uppgiften att utforma utbildning och undervisning för vuxna. Boken Vuxendidaktik vill ge överblick och bidra med uppslag inför vad man kan kalla didaktiska val: Vad är värt att veta? Hur skall studieprocessen utformas? Fokus i boken ligger på alternativa sätt att resonera, så kallade tankelinjer, och grundar sig på internationell forskning om vuxnas studier och lärande.

Vuxendidaktik - 14 tankelinjer i forskning om vuxnas lärande riktar sig till lärare och ledare som verkar inom vuxenutbildning, folkbildning, högskola och arbetslivet.

Resultatet har blivit en synnerligen rik och gedigen framställning som också ger didaktisk bildning utanför det vuxenpedagogiska området. (...) Till bra förståelse bidrar ett fylligt sakregister. Den digra litteraturlistan är värdefull för den som sysslar med vuxendidaktik. Boken har alla förutsättningar att bli en klassiker.

Martin Järnek, BTJ-häftet 2013:15