Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johanna Lundqvist

Johanna Lundqvist arbetar som universitetslektor i specialpedagogik vid Mälardalens högskola där hon bland annat utbildar speciallärare och specialpedagoger. Hon forskar om specialpedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans första år.

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar

Tidiga insatser och barns utbildningsvägar handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Johanna Lundqvist beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon presenterar också en specialpedagogisk begreppsapparat som yrkesverksamma och andra berörda kan ha nytta av i sina samtal om tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och inkludering.

Läs mer