Henry Levin

Henry Levin är professor och världsledande forskare inom utbildningsekonomisk forskning vid Stanford och Columbia. Han är även rådgivare åt Singapores National Institute of Education.

Utbildningsekonomi

Utbildningsekonomi – om lärandets värde av Alli Klapp, Henry Levin och Samuel Abrams tar utgångspunkt i det utbildningsekonomiska fältet och beskriver hur ekonomiska teorier har utvecklats för att användas inom utbildningsområdet där de möts av pedagogiska teorier.

Läs mer