Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Corina Löwe

Corina Löwe är docent i tyska vid Linnéuniversitetet och knuten till forskningsmiljön Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL). Hon forskar om barn- och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik och realia i moderna språk/tyska.

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman

Hållbarhetsfrågor är ödesfrågor och betonas ämnesövergripande i styrdokument för skolans olika former, inte minst i relation till värdegrunden. I den här antologin får du veta hur fiktion och berättelser med miljö- och framtidsteman kan användas för att öka medvetenheten och förståelsen för ekologiska livsvillkor och hållbarhetsfrågor för alla oss levande varelser.

Läs mer