Caroline Liberg

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit universitetslektor i lingvistik vid Uppsala
universitet samt professor i svenska med didaktisk inriktning, Området för lärarutbildning, vid Malmö universitet.