Torkel Klingberg

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning om barns utveckling och träning av hjärnan befinner sig i den internationella frontlinjen. På Natur & Kultur har han tidigare gett ut Den översvämmade hjärnan – en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden (2007) samt Den lärande hjärnan – hur barnets minne och inlärning utvecklas (2011).