Den lärande hjärnan

I boken Den lärande hjärnan visar hjärnforskaren Torkel Klingberg exempel från egen och andras forskning, och öden hämtade ur verkliga livet, hur hjärnan påverkas av allt ifrån gener till stress, fysisk aktivitet och nära relationer. Detta är en bok om hur vi ska kunna ge våra barn och tonåringar de bästa förutsättningarna att lära och utvecklas.


Tryckta utgåvor

Den lärande hjärnan Den lärande hjärnan
Den lärande hjärnan
Utgivningsdatum 2011-03-21
200 Sidor
ISBN 9789127119222
Inbunden
Provläs

Allt lärande sker i hjärnan och nyckeln till barns utveckling finns i hur hjärnan formas. I boken Den lärande hjärnan tar hjärnforskaren Torkel Klingberg grepp om följande frågor: Hur går vi från kunskap om nervceller till undervisning i klassrummet? Vad beror svårigheter som dyslexi, dyskalkyli och bristande koncentrationsförmåga på? Varför har hjärnans mognad betydelse för tonåringars beteende? Hjärnan växer inte i ett vakuum utan måste förstås i sitt sammanhang.

Genom exempel från egen och andras forskning, och öden hämtade ur verkliga livet, visar Torkel Klingberg hur hjärnan påverkas av allt ifrån gener till stress, fysisk aktivitet och nära relationer.

Den lärande hjärnan är en bok om hur vi ska kunna ge våra barn och tonåringar de bästa förutsättningarna att lära och utvecklas.