Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Marcus Knutagård

Marcus Knutagård är universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Socialt arbete

I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete – en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet. I boken behandlas det sociala arbetets framväxt, organisering, utveckling och yttre ramar, framförallt i Norden men även med internationella utblickar.

Läs mer