Marcus Knutagård

Marcus Knutagård är universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Socialt arbete (3:e utgåvan)

I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete – en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet. Boken vänder sig främst studenter på socionomprogrammet, men är också användbar för yrkesverksamma socionomer. 

Mer info