Marcus Knutagård

Marcus Knutagård är universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Socialt arbete

I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete – en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet.

 

Läs mer